mgr Katarzyna Thor – poważne zagrożenia dla obszaru NATURA 2000 w Opolu lubelskim. 25.10.2023

Fragmenty spotkania w Opolu Lubelskim zorganizowanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, na którym zostały zaprezentowane zagadnienia z zakresu ochrony kolonii nietoperzy występujących na terenie obszarów Natura 2000 Opole Lubelskie PLH060054 oraz Puławy PLH060055. W obronie obszaru Natura 2000 w Opolu Lubelskim od blisko 2-ch lat starania podejmuje organizacja społeczna Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego.

Planowana „pseudo” obwodnica miasta, z przebiegiem zaprojektowanym przez w/w obszar chroniony stanowi poważne ryzyko dla kolonii nietoperzy. Załącznik do raportu środowiskowego mówi wprost, że „w skrajnym przypadku może dojść do rozpadu kolonii”, znajdującej się od lat na dachu Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza w Opolu Lubelskim.

Kolonia w Opolu Lubelskim znajduje się na poddaszu Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza.Istnieje wiele zagrożeń, które mogą sprawić, iż kolonia przestanie istnieć. Do takich zagrożeń należy m.in. planowana budowa „obwodnicy Opola Lubelskiego”.

Spotkanie miało również na celu poinformowanie różnych grup interesu o stanie zachowania kolonii letniej nietoperzy, zaleceniach, wymaganiach oraz innych istotnych kwestiach związanych z ochroną ww. fauny.

Realizacja nagrania: Paweł Januszek Region Lubelski / Powiat Opolski
Kontakt: redakcja@regionlubelski.pl

Dodaj komentarz