O nas / Misja

Portal Region Lubelski powstał z potrzeby serc i umysłów. Kochając prawdę i nie mogąc znieść wszechobecnego fałszu, postanowiliśmy z grupą Przyjaciół powołać do życia to medium, które za cel nadrzędny bierze sobie służbę prawdzie, w jej klasycznym i jedynym znaczeniu – zgodności sądu z rzeczą. Nadając mu miano obywatelskiego, nie próbujemy bynajmniej odwoływać się do jakiegoś egalitaryzmu, ale podkreślić raczej znaczenie pracy dla społeczności, która świadoma wartości własnego państwa zechce służyć jego sile, aby móc korzystać z owoców jego pierwszorzędnego zadania, którym jest umożliwienie najpełniejszego rozwoju osobowego każdego obywatela.

Za szczególnego patrona na naszej drodze obieramy sobie ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca – najwybitniejszego polskiego filozofa. Mówił on, cytując Mickiewicza, że Polacy są „rozumni szałem”. Skierowana na nasz najważniejszy cel, typowo polska emocjonalność nie jest obca także naszemu Zespołowi. Nie będziemy więc cofać się przed zadaniami trudnymi, ani kryć przed nikim naszych prawdziwych poglądów, a napisane przez nas słowa nie będą czczymi frazesami. Szerząc blask kultury polskiej, spróbujemy dodać do niej na miarę naszych możliwości coś, co przyniesie pożytek naszym Przyjaciołom-Obywatelom, a także i przyszłym pokoleniom.

Nie chcemy utonąć w nużącej teraźniejszości, ale pamiętając o jej zadaniu przeniesienia nas do chwili przyszłej, opiszemy ją i ocenimy mądrzy i zasobni w skarby tradycji. Oparci na skale nauki Chrystusowej i pomni na chwałę przodków, uznających nad sobą króla, nie chcemy i nie możemy zapomnieć, że przeszłość bogata jest w rozwiązania, których i jutro może potrzebować bardziej, niż to rozumie chwila obecna.

Zakorzenieni na Lubelszczyźnie, rosnący w świecie, owocujący w wieczności.

Redakcja Regionu Lubelskiego