Paweł Januszek: Rondo im. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego – inicjatywa nadania nazwy skrzyżowaniu na trasie Chodel – Godów

Z satysfakcją informujemy mieszkańców gminy Chodel, a także mieszkańców powiatu opolskiego, iż w najbliższych dniach, to jest jeszcze w miesiącu listopadzie 2023 roku, do Rady Gminy w Chodlu przedłożony zostanie wniosek o nadanie nazwy im. „Gen. Tadeusza Rozwadowskiego” skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu), zlokalizowanym na terenie gminy Chodel, na trasie Chodel – Godów.

Edycja:

Wniosek został przedłożony w dn. 21 listopada 2023r. przez Przewodniczącą Rady Gminy panią Aleksandrę Motykę pod obrady, podczas LXXI Sesji Rady Gminy Chodel i skierowany do Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji.

Dzisiaj, 1 grudnia w Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała nasz wniosek. Bardzo dobre wieści, ponieważ Państwo Radni podjęli zgodną, jednomyślną decyzję, aby przeprowadzić konsultacje społeczne wśród mieszkańców gminy Chodel.

Koordynatorem tej inicjatywy, której plany sięgają już wielu miesięcy jest Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego. Pomysł ten uzyskał już jakiś czas temu społeczną akceptację grupy mieszkańców gminy Chodel, popierają go miłośnicy i pasjonaci historii ziemi chodelskiej (Wirtualne muzeum ziemi chodelskiej), lokalni regionaliści oraz miejscowi patrioci. Pozostało nam tylko dopełnić formalności by złożyć wniosek – czyli zebrać podpisy od osób, które są gotowe poprzeć tą oddolną inicjatywę.

Dlatego chcemy zaprosić mieszkańców gminy Chodel na spotkanie w dniu 10 listopada 2023r. o godz. 17.30 do Gminnego Ośrodka Kultury w Chodlu (ul. Rynek 45), gdzie tuż po organizowanym  tego dnia przez GOK w Chodlu uroczystym wydarzeniu, będzie można złożyć podpis pod wnioskiem oraz uzyskać szersze informacje.

Postać gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, wielkiego Polaka, patrioty, głównodowodzącego Wojskiem Polskim podczas Bitwy warszawskiej, autora zwycięskiej strategii „Cudu nad Wisłą”, zwycięskiego obrońcy oblężonego Lwowa 1918-1919 (mimo trzykrotnej przewagi liczebnej wroga), Organizatora Wojska Polskiego, jednego z najistotniejszych Ojców Niepodległości, którego zasług nie sposób jest wszystkich wymienić, ma również swoją wyjątkową historię związaną z naszą okolicą. To generał Tadeusz Jordan-Rozwadowski, jego trzeźwość umysłu i zaangażowanie w obronę polskiej ludności sprawiło, że w 1914 roku uwolniony został od fałszywych oskarżeń, a jednocześnie od wyroku śmierci proboszcz chodelskiej parafii ks. Ozimiński, pełniący posługę w Kościele w Parafii Chodel w latach 1884-1925.

Poniżej publikujemy screen wniosku oraz treść uzasadnienia. Zamieszczamy również skany wspomnień gen. Tadeusza Rozwadowskiego, fragment monografii Opola autorstwa Krzysztofa Jastrzębskiego i Ewy Śmiech, gdzie w Tomie III zamieszczona została historia związana z pobytem generała na naszych ziemiach, a także materiał wideo dotyczący kapliczki znajdującej się przy w/w rondzie, która upamiętnia Generała oraz żołnierzy walczących tu podczas I wojny Światowej. Napis na kapliczce, na tablicy upamiętniającej Generała i Żołnierzy brzmi: KU CZCI POLAKÓW ŻOŁNIERZY Z KORPUSU GEN. ROZWADOWSKIEGO Z TZW. PUŁKU DZIECI KRAKOWSKICH TU POLEGŁYCH 10.IX1914„.

 


Materiał wideo dotyczący miejsca pamięci i wydarzeń z 1914r.:

Rondo:

Kapliczka przy rondzie:

Tablica na kapliczce:

 

Wspomnienia generała dotyczące proboszcza Ozimińskiego:

 

Fragment z książki Krzysztofa Jastrzębskiego i Ewy Śmiech:

Ujęcie z drona:

Rozwadowski A. J. Gen. Rozwadowski Kraków 1929 cz. 3
Rozwadowski A. J. Gen. Rozwadowski Kraków 1929 cz. 3

Autor wpisu: Paweł Januszek

Dodaj komentarz