Paweł Januszek – notka biograficzna.

Paweł Jacek Januszek (47 lat)
Tytuł zawodowy: inżynier

Zdjęcie. Paweł Januszek

Urodził się i mieszka w Opolu Lubelskim. Jest żonaty. Ma dwie pełnoletnie córki.

W 1995 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, następnie Policealne Studium Zawodowe w Opolu Lubelskim, jako technik ekonomista.

Wyższe wykształcenie uzyskał na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W 2008 roku obronił pracę inżynierską z zakresu techniki komputerowej, konstrukcji i modelowania 2D i 3D.

W latach 2005-2006 odbył staż w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Opolu Lubelskim.

Swoje życie zawodowe związał przede wszystkim z pracą jako animator kultury, muzyk, instruktor kulturalno-oświatowy. Prowadził również działalność gospodarczą.

Pracował m.in. w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Łaziskach, w Opolskim Centrum Kultury oraz w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki.

Poza pracą zawodową zajmuje się działalnością społeczną, koordynacją akcji dobroczynnych. W 2017 roku za całokształt wieloletnich działań kulturalnych i społecznych na rzecz społeczności gminy Opole Lubelskie otrzymał tytuł „Społecznik Roku 2017”. Od kilku lat jest aktywny jako dziennikarz obywatelski (www.postawnawolnosc.pl, www.regionlubelski.pl), czynnie uczestniczy w życiu publicznym organizując i współorganizując wydarzenia, spotkania i konferencje dotyczące istotnych spraw w wymiarze społecznym, samorządowym i politycznym.

Jest członkiem organizacji pozarządowych: Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszkowicach, Niezależnego Związku Zawodowego Wolność i Godność.

Od 2022 roku jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego (www.golop.pl), utworzonego oddolnie, w celu skutecznego realizowania przedsięwzięć związanych z potrzebami lokalnej społeczności.

W wyborach parlamentarnych startuje z list Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość w okręgu 6.