[POWIAT OPOLSKI] Czy stać nas na szastanie publicznymi pieniędzmi? Czy wydatki samorządów na media są potrzebne?

Samorząd Gminy Poniatowa zapłacił aż 5.000,00zł. nadawcy TVP3 Lublin, za kampanię promocyjną dożynek gminnych w Kraczewicach. Był to całkiem spory składnik kosztów poniesionych na organizację imprezy, które w/g otrzymanych przez Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego pism, wyniosły łącznie 68.134,23 zł.

Urząd Miejski w Poniatowej wykazał w przesłanych dokumentach zaangażowanie środków z budżetu gminy i jednej podległej jednostki (OSIR w Poniatowej), łącznie na kwotę: 17.435,07 zł., natomiast Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej wykazało 50.699,16 zł.

Poniżej tylko część wydatków z kwoty 68.134,23zł. (dożynki w Kraczewicach):

  • łączna kwota przekazana na nagrody w konkursie za wieniec dożynkowy: 8.000,00 zł.
  • za promocję w TVP3: 5.000,00 zł.
  • hala, podłoga, ławeczki: 7.011,00 zł.
  • koncert I: 5.500,00 zł.
  • występ artystyczny: 2.000,00 zł.
  • koncert II (zespół Disco-Polo): 15.000,00 zł.
  • potańcówka, zespół lokalny: 5.550,00 zł.
  • gadżety: 2000,oo zł.

W obu przypadkach mowa oczywiście o środkach publicznych, choć niekoniecznie wszystkie wydatki zostały uwzględnione w nadesłanych zestawieniach, np. czas pracy pracowników poświęcony na realizację wydarzenia, czy też koszty paliwa do aut służbowych i inne wydatki pośrednie.

Można dyskutować o słuszności tych wydatków, jednak wpierw warto zapoznać się z liczbami. Nasze Stowarzyszenie postawiło sobie pytanie: „jak kształtowały się wydatki pieniędzy publicznych na telewizję publiczną w wybranych samorządach w powiecie opolskim?”.

Zestawienie wydatków na TVP3 Lublin zamieszczamy poniżej:

Przy okazji złożenia zapytań poznaliśmy również łączne wydatki środków z budżetu w/w samorządów lokalnych w latach 2021-2023 (do września 2023), na wszelkiego rodzaju publikacje w prasie lokalnej, regionalnej, TVP3 i na własną działalność wydawniczą. Liczby przedstawia wykres 2.

Wykres 2. Łączne wydatki środków publicznych z budżetu wybranych samorządów lokalnych w latach 2021-2023 na publikacje w prasie, TVP3, własną działalność wydawniczą.

Na pytanie zadane w tytule tego artykułu „Czy stać nas na szastanie publicznymi pieniędzmi?”, czytelnicy muszą odpowiedzieć sobie sami. Wykres 1 ukazuje, że niektóre urzędy funkcjonują bez ponoszenia wydatków na TVP. Urzędy Gminy w Chodlu i Wilkowie nie prowadzą własnej działalności wydawniczej. Są gminy, które funkcjonują przy minimalnych nakładach środków publicznych, płacąc wyłącznie za niezbędne publikacje w prasie. Mamy też takie samorządy, jak np. Urząd Miejski w Opolu Lubelskim (All Inclusive), który ponosi wydatki kilkadziesiąt razy wyższe od swoich „sąsiadów”.

Podatnicy słono płacą za istnienie nadawcy publicznego, ale czy mają wiedzę, że podatki i abonament RTV to nie wszystkie obciążenia? Są tacy, którzy dopiero po zapoznaniu się z tego typu danymi, zdziwieni, stwierdzają: „myślałem, że telewizja polska przyjeżdża do nas i promuje nas nieodpłatnie„.

Jaka jest rzeczywistość, pokazuje przypadek Poniatowej i Opola Lubelskiego oraz to, co ukazaliśmy Państwu na wykresach i w liczbach. Władze Poniatowej wydały w latach 2021-2023 (do 9 października) 35.000,00 zł. na TVP3. Władze Opola Lubelskiego zapłaciły temu nadawcy 21.000,00 zł. (do września 2023).  Pytanie, czy samorządy powinny wynajmować telewizję publiczną i opłacać ją dodatkowo ze środków samorządowych? Czy podatnicy o tym wiedzą? Teraz już tak.

Kolejne pytanie, czy samorządy powinny prowadzić własną działalność wydawniczą*, inną niż prosty biuletyn informacyjny z liczbami, danymi i ogłoszeniami? Czy korzyści z wysokich wydatków, ponoszonych ponad rzeczywiste potrzeby wspólnoty lokalnej, są wymierne? W dobie internetu, mediów społecznościowych, jest mnóstwo – wręcz darmowej – przestrzeni w sieci, choćby na publikacje o treści propagandowej, czyli innej niż ta konieczna i oczekiwana przez podatników.

Wszystko są to tematy na pewno warte dyskusji, rozpoznania i do podjęcia głębszej analizy, we wspólnym interesie mieszkańców, o czym w kolejnych wydaniach Regionu Lubelskiego dla powiatu opolskiego. Oczywiście warto zdać sobie sprawę, że w okresie wyborczym takie imprezy i wydatki mnożą się, a udział w nich biorą kandydaci na posłów, senatorów, zwykle z partii powiązanej z władzą lokalną, maja okazję do „darmowej” promocji.

*prawo.pl: “Gazety samorządowe nie są zatem w stanie wypełniać podstawowej funkcji prasy, tj. funkcji kontrolnej wobec władzy publicznej, i skutecznie przyczyniać się do urzeczywistnienia prawa społeczeństwa do informacji“

Autor wpisu: Paweł Januszek – Członek Zarządu Stowarzyszenia Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego

źródła:

Tabela 3. Zestawienie wszystkich wydatków. Dane pozyskane na podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej złożonych przez Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego. (11.10.2023r – uzupełniona Gmina Poniatowa):

Tabela 3. Zestawienie wszystkich wydatków. Dane pozyskane na podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej złożonych przez Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego. (11.10.2023r – uzupełniona Gmina Poniatowa)

Dodaj komentarz