Spotkanie – Ochrona kolonii nietoperzy występujących na terenie obszarów Natura 2000 Opole Lubelskie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu na którym zostaną zaprezentowane zagadnienia z zakresu ochrony kolonii nietoperzy występujących na terenie obszarów Natura 2000 Opole Lubelskie PLH060054 oraz Puławy PLH060055. Spotkanie realizowane będzie w ramach projektu pt. „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych”, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 października 2023 r. w godzinach 10:30-14:00 w Opolskim Centrum Kultury
ul. Lubelska 30,
24-300 Opole Lubelskie.

Spotkanie będzie stanowiło okazję do prezentacji efektów ekologicznych realizowanego
w latach 2017 – 2023 projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych”, jak również umożliwi wymianę poglądów i doświadczeń przez osoby realizujące projekty związane z czynną ochroną przyrody. Ponadto spotkanie pozwoli na poinformowanie różnych grup interesu o stanie zachowania kolonii letniej nietoperzy, zaleceniach, wymaganiach oraz innych istotnych kwestiach związanych z ochroną ww. fauny.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa jedynie kosztów dojazdu.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres grzegorz.czerski@lublin.rdos.gov.pl. Osoby do kontaktu: Grzegorz Czerski, tel. (81) 71-06-521, Aleksandra Solis (81) 71-06-522

Plik Formularz zgłoszeniowy do pobrania 2str.

Autor wpisu: Paweł Januszek

broszura Natura 2000 Opole Lubelskie

Dodaj komentarz