Sprawa pseudo obwodnicy Opola Lubelskiego. Budowa na terenie miejskiej enklawy przyrodniczej oraz siedlisk chronionych gatunków nietoperzy (obszar NATURA 2000)

Informacja z regionu – powiat opolski / gmina Opole Lubelskie. Sprawa dotyczy tzw. pseudo obwodnicy Opola Lubelskiego. Poniżej treść informacji przekazanej do:

☑️Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk;
☑️Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy;
☑️Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa;
☑️Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (NATURA 2000);
☑️Najwyższa Izba Kontroli;

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym przesłałem poniższe informacje (zwięzły opis sprawy) oraz oficjalną dokumentację, związaną z budową obwodnicy Opola Lubelskiego, która aktualnie (projektowo) realizowana jest w obszarze NATURA 2000 (PLH060054).
Obszar NATURA 2000 Opole Lubelskie (obszary siedliskowe):
https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewnatura2000.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060054.H

Jako społeczność lokalna, również jako Stowarzyszenie, mamy obawy, iż badania nad tym chronionym obszarem nie zostały przeprowadzone wystarczająco miarodajnie, w następstwie czego budowa, jak i późniejsze oddziaływanie inwestycji, doprowadzić może do likwidacji siedlisk chronionych gatunków nietoperzy, jak również do degradacji środowiska w obszarze, który określamy jako „miejską enklawę przyrodniczą”.
O możliwości całkowitej likwidacji siedliska umiejscowionego na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim, mówi załącznik do raportu dot. inwestycji z 2022r.:
ZAŁĄCZNIK: https://golop.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZAL_11_3_CHIROPTEROFUNA.pdf

Poniżej linki do:
– pełnego raportu (2022):
https://golop.pl/wp-content/uploads/2023/07/RAPORT-O-ODDZIALYWANIU-PRZEDSIEWZIECIA-NA-SRODOWISKO.pdf
– streszczenia raportu (2022):
https://golop.pl/wp-content/uploads/2023/07/STRESZCZENIE-W-JEZYKU-NIESPECJALISTYCZNYM.pdf
– planu przedsięwzięcia (2022):
https://golop.pl/wp-content/uploads/2023/07/ZAL_1_PLAN-ORIENTACYJNY-PRZEDSIEWZIECIA.pdf

Siedlisko umiejscowione jest na skraju dużego obszaru, wpisanego w rejestr obszarów chronionych NATURA 2000. Obwodnica będzie w całości przebiegać przez ten obszar, odcinając w całości skrawek – na którym umiejscowione jest siedlisko – od zasobów naturalnych NATURA 2000.

Nadal mamy uzasadnione obawy, gdyż ryzyko całkowitego rozpadu kolonii jest wskazane w oficjalnych dokumentach, iż dojdzie do całkowitego zgładzenia siedliska chronionych nietoperzy, tym bardziej, że w jego okolicy od lat prowadzone były i nadal są prowadzone inne, poważne publiczne realizacje urbanistyczne, jak np. niedawno przeprowadzona przebudowa stadionu, a następnie kolejna budowa – boiska sportowego.

Pomijając wszelkie inne lokalne aspekty i argumenty. czy to w sferze prywatnej, czy publicznej, o które mieszkańcy również apelują w przypadku tej inwestycji, zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się i zainteresowanie tym przyrodniczym problemem, którego jako czynnik społeczny, bez merytorycznego zaangażowania niezależnych środowisk naukowych i opiniotwórczych, sami najprawdopodobniej nie zdołamy właściwie naświetlić. Nam mieszkańcom zależy przede wszystkim na przejrzystości, rzetelności, a finalnie na pewności, że nie dojdzie do degradacji środowiska, że zrealizowanie tego celu nie będzie mieć niszczycielskiej formy wobec fauny, flory w naszym bliskim otoczeniu.

Źródła ogólnodostępne w internecie – eksperci, mówią, iż w przypadku tak poważnych inwestycji istnieje konieczność prowadzenia długotrwałych, kilkuletnich badań nad realnym wpływem na chiropterofaunę. Że nietoperze po prostu zawracają i nie pokonują takich przeszkód przemieszczając się po danym obszarze, a sam obszar zawęzi się do niewielkiego skrawka przestrzeni w okolicy siedliska:

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C409318%2Cautostrady-przeszkadzaja-rowniez-nietoperzom.html

Biorąc wszystko powyższe pod uwagę, my mieszkańcy ALARMUJEMY, póki jest jeszcze szansa na zapewnienie ochrony przed niszczycielską, administracyjną działalnością człowieka!
W przypadku naszej miejscowości istnieje alternatywa dla przebiegu obwodnicy, której samorządowcy nie biorą pod uwagę.

Plany przebiegu obwodnicy

Są również pytania zadawane przez mieszkańców i padają argumenty, czy kolejna obwodnica – jedna już funkcjonuje od kilku lat – jest nam w Opolu Lubelskim niezbędna. Tym bardziej kosztem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego w obszarze miasta oraz przy tak dużych kosztach finansowych, w przypadku tego przebiegu.

Burmistrz Opola Lubelskiego w czerwcu 2023r., po uzyskaniu postanowienia w charakterze uzgodnienia warunków realizacji inwestycji od Wojewódzkiego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie:
https://golop.pl/wp-content/uploads/2023/07/2postanowienie.pdf

wydał decyzję dotyczącą środowiskowych uwarunkowań związanych z realizacją inwestycji:
https://golop.pl/wp-content/uploads/2023/07/1decyzja-burmistrz-czerwiec-2023.pdf

W trosce o ochronę środowiska naturalnego zwracamy się do Państwa z prośbą o zainteresowanie się powyższym tematem, o obiektywne rozpoznanie problemu, a jeżeli jest w Państwa mocy, to również o pomoc, gdyż nasze działania i argumenty są bagatelizowane, podobnie jak petycje, które zostały odrzucone.

Z wyrazami szacunku

Paweł Januszek
Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego #GOlop
www: https://golop.pl/w-piatek-23-wrzesnia-odbedzie-sie-manifestacja-przeciw-planowanemu-nieracjonalnemu-przebiegowi-pseudo-obwodnicy-opola-lubelskiego/

źródło: Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego / Facebook

Na czerwono zaznaczony obszar Natura 2000

Poglądowe miejsce inwestycji. Powierzchnia obszaru NATURA 2000 [ha]: 2724,4300

Dodaj komentarz