Dla Kościoła nastały podobno trudne czasy. Nagłaśniane decyzje o apostazji bądź skandalach z udziałem osób duchownych, to jeden ze współczesnych sposobów walki z Kościołem toczonej […]