Według informacji z Biura Analiz Sejmowych w Polsce funkcjonują 94 podatki. 1. Zryczałtowany podatek od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 2. Podatek dochodowy od […]