Informacja jest wiedzą przekazywaną przez inne osoby (np. bezpośrednio lub za pośrednictwem mediów różnego rodzaju); można ją posiąść w wyniku obserwacji zmysłami, nauki czy badań. […]