Aby odpowiedzieć sobie choć po części na zadane w tytule wpisu pytanie, dotyczące powszechnej kultury obywatelskiej i prawnej, warto sięgnąć po dawne przykłady z kaganka […]