Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego (powiat Opole Lubelskie) jest jedną z pięćdziesięciu organizacji będących sygnatariuszami wniosku wysłanego do Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Obywatelskich z […]