Z Biuletynu Informacyjnego Lubelskiej Izby Rolnej z 2017 roku dowiadujemy się jak ukształtowane jest rolnictwo na Ukrainie. Wiedza ta przybliża poznania struktury gospodarstw rolnych, które funkcjonują […]