Wywiad z Ryszardem Zajączkowskim, autorem książki autorstwa profesora Ryszarda Zajączkowskiego, dotyczącej problematyki globalnych zmian. Rozmowa zarejestrowana podczas pikiety zorganizowanej pod Kuratorium w Lublinie w obronie […]