Radny Marcin Nowak z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Żuka, jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, zwrócił się do prezydenta Krzysztofa Żuka z interpelacją w sprawie ustanowienia […]