Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś zarzuca Rządowi RP poważne nieprawidłowości, dokumentując je w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do […]