Bartłomiej Pejo (Nowa Nadzieja), Rafał Mekler (Ruch Narodowy) oraz prof. Ryszard Zajączkowski, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Konfederacja Korony Polskiej), to pierwsze nazwiska lubelskich kandydatów w […]