Funkcjonowanie III RP od lat opiera się na nierządnym, niejasnym i jakby celowo nadmiernie skomplikowanym prawie. Dlatego koniecznym wydaje się odrodzenie w III RP przedwojennej, […]