Dzień 11 listopada stał się symbolem odzyskania przez Polskę niepodległości. Za datę narodzin nowego państwa polskiego uznaje się 11 listopada 1918 r. 10 listopada 1918 […]