Nowy rok szkolny rozpoczęty. Do lubelskich placówek oświatowych uczęszczać będzie 56 tys. uczniów. Tymczasem w poniedziałek 4 września rodzice nie mogli wejść ze swoimi dziećmi […]