13 grudnia 1927 – rząd sanacyjny zmienia godło Polski Pod koniec 1927 r. prezydent Ignacy Mościcki rozwiązał Sejm, co dawało mu możliwość (na mocy wprowadzonej […]