Cywilizacja łacińska opierała się na greckim pojmowaniu prawdy, rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej. „Siły lewicy” skutecznie rozmontowują te podstawy. Doktryna hegemonii kulturowej Gramsciego stanowi, że […]