Dożynki w dawnej Polsce zwano Świętem Wieńcowym, od najważniejszego ich symbolu – wieńca ze zbóż i kwiatów. Obchodzono je w Polsce już w XVI wieku. […]