[UKRAINA] „Wielkie spółki z obcym kapitałem” – rolnictwo ukraińskie inaczej funkcjonuje niż Polskie

Biuletynu Informacyjnego Lubelskiej Izby Rolnej z 2017 roku dowiadujemy się jak ukształtowane jest rolnictwo na Ukrainie. Wiedza ta przybliża poznania struktury gospodarstw rolnych, które funkcjonują na terenie Ukrainy. Obraz jaki się wyłania z cytowanego artykułu, to spółki rolne z kapitałem zachodnim między innymi takich państw jak: Francja, Niemcy, Włochy.

Oglądając te duże gospodarstwa rolne zastanawialiśmy się w jaki sposób my, rolnicy z Polski będziemy konkurować z ukraińskimi gospodarstwami rolnymi działającymi na wolnym rynku Europejskim, których potencjał produkcyjny zaczyna rosnąć w siłę.

Dowiedzieliśmy się, że rolnictwo ukraińskie inaczej funkcjonuje niż na terenie Polski, gdzie dominują gospodarstwa rodzinne. Na Ukrainie widzieliśmy małe gospodarstwa rolne sprzedające swoje płody rolne na lokalnych rynkach oraz ogromne wielkoobszarowe przedsiębiorstwa z własnym parkiem maszynowym. Ciekawostką jest fakt rozwijania się rolnictwa ukraińskiego w kierunku powstawania spółek rolnych z kapitałem zachodnim między innymi takich państw jak: Francja, Niemcy, Włochy. Spółki te tworzą wielkoobszarowe gospodarstwa rolne.

W trakcie naszego wyjazdu zobaczyliśmy gospodarstw rolne tworzone przez dwie spółki tj.: Ukraina z Arabią Saudyjską oraz Ukraina – Francja. Z informacji jakie uzyskaliśmy od osób zarządzających tymi spółkami wiemy, że na Ukrainie spółki te wydzierżawiają ziemie od okolicznej ludności miejscowej. Koszty dzierżawy są na bardzo niskim poziomie i wynoszą ok 150-200 zł/ha/rok. Tam gdzie byliśmy zaskoczyło nas, to że wszystkie uprawy rolne utrzymane były w bardzo wysokiej kulturze rolnej.

Mieliśmy okazję zobaczyć gospodarstwa rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej o mniejszej strukturze areału w bardzo różnym zakresie produkcji rolnej od warzyw aż po owoce jagodowe, jak również gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją buraków cukrowych, soi oraz zbóż. Największym gospodarstwem rolnym zwiedzanym przez nas było AGRO-MARK – JET Spółka Ukraina – Arabia Saudyjska w miejscowości Kamionka Buska.

Gospodarstwo to ma powierzchnię 48 tyś. ha. Spółka ta zajmuje się produkcją buraków cukrowych, pszenicy, ziemniaków, soi, kukurydzy oraz rzepaku. Struktura produkcji tego gospodarstwa jaka została nam przedstawiona to min. 4,5 tys. ha buraków cukrowych , plony 54 t/ha, 12 tys. ha – pszenicy ozimej plon 7-8 t/ha, 1000 ha ziemniaków plon 50 t/ha, reszta pozostałe uprawy typu jęczmień, kukurydza, soja.

Głównym Agronomem tej spółki jest dr. nauk rolniczych Ukrainy – Wasyl Bolechiwski. Duże wrażenie zrobiło na nas, uczestnikach wyjazdu gospodarstwo jagodowe „AGRO-FRUTICA” znajdujące się w miejscowości Byszkiw. Gospodarstwo to jest spółką ukraińsko-francuską i zajmuję się produkcją malin, poziomek i truskawek. Zastosowane technologie upraw były na bardzo wysokich standardach.

Porównując koszty produkcji rolnej w Polsce i na Ukrainie doszliśmy do wniosku, że na Ukrainie koszty te są niższe niż w Polsce. Wyliczyć tu można wiele kosztów min. nakłady pracy, surowce tj. paliwo, środki ochrony roślin, niski czynsz dzierżawny, niższe płace pracowników. Dodatkowym atrybutem są tam wysokiej jakości i klasy gleby, które dają plony na wysokim poziomie. Ponadto rolnictwo na Ukrainie nie jest tak obwarowane przepisami w zakresie prowadzonej produkcji rolnej jak to ma miejsce w krajach będących członkami UE.

Warto dodać, że Ukraina jest drugim co do wielkości krajem Europy. Powierzchnia tego kraju zdominowana jest przez równiny z wyjątkiem Gór Krymskich i Karpat. Dominującym typem gleb są czarnoziemy, które zajmują około 60% kraju.

źródło / cytaty pochodzą z: Biuletyn Informacyjny Lubelskiej Izby Rolnej 03-2017

Autor wpisu: Paweł januszek

Dodaj komentarz