Wniosek o wyjście Polski ze Światowej Organizacji Zdrowia – podpisany przez 50 organizacji

Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego (powiat Opole Lubelskie) jest jedną z pięćdziesięciu organizacji będących sygnatariuszami wniosku wysłanego do Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Obywatelskich z żądaniem zajęcia jasnego stanowiska i odpowiedzi na piśmie w sprawie podjęcia przez Rząd Polski pilnych działań wobec negatywnych zjawisk i nacisków globalnych celem ochrony Polski i Polaków.

Treść wniosku:

DOTYCZY: WHO, ZDROWIA, CYFRYZACJI ORAZ SUWERENNOŚCI POLSKI I POLAKÓW

Z uwagi na niemożność pozyskania poniższych informacji poprzez publikatory/systemy publiczne wnosimy o udzielenie informacji publicznej w formie pisemnej i przesłanie odpowiedzi na niniejszy Wniosek na adresy zgodnie z rozdzielnikiem w załączeniu numer 1, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni.

My, niżej podpisani, ŻĄDAMY od przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej wskazania, jakie działania zostały lub zostaną podjęte w najbliższym czasie przez polski rząd:

1. w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia Polaków, tj.
a) zablokowania trwających negocjacji ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), w zakresie:
1. zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR 2005),
2. przepisów traktatu WHO CA+, powszechnie zwanego „traktatem antypandemiczym”,
b) niepodpisywania przez przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej WHO CA+,
c) odrzucenia przez Polskę wszelkich poprawek do IHR 2005,
d) natychmiastowego zaprzestania wpłat składek do WHO,
e) wystąpienia Polski z WHO.

2. w zakresie ochrony suwerenności Polski i Polaków oraz Ich prawa do zachowania wolności wyboru i potwierdzenia Ich praw podstawowych, tj.
a) poszanowania praw i godności człowieka i obywatela od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci,
b) wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej powszechnego prawa do stosowania gotówki, przy czym moneta i inne rozwiązania cyfrowe powinny stanowić tylko i wyłącznie drugą dostępną i nieobowiązkową formę wszelkich operacji finansowych.

Pełna treść wniosku dostępna jest tu: Wniosek_WHO-organizacje 19.08.pop2-1

Autor: Paweł Januszek

Dodaj komentarz